Home Contact
Waarom de naam Symfonie? Symfonie komt van het Griekse syn en phone en betekent samenklank. De term Symphonia werd vanaf de middeleeuwen gebruikt voor samenspel van stemmen en instrumenten. Later kwam het begrip Sinfonia; een inleidend stuk tot een opera, cantate of oratorium waardoor de term symfonisch werd gekoppeld aan instrumentalisten. Wij hebben gekozen voor de eerste betekenis; samenklank, in de zin van samenwerken zodat op een breder vlak prestaties neergezet kunnen worden.